Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Assistenten Heelkundige Specialismen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2454-63

Vergadering gehouden op 28 november 1992 te Utrecht

S.D.Bos, A.F.G.V.M.Ypma en G.A.E.M.Buys (Deventer), Laser-urethrotomie bij urethrastricturen

Doel

Gezien de unieke fysische eigenschappen van laserlicht, collimatie, monochromie en coherentie, biedt laser-urethrotomie theoretisch meer voordelen dan ‘cold knife’-urethrotomie, en het doel van dit onderzoek is om dit aan te tonen.

Methode

Van 30 patiënten met een urethrastrictuur ondergingen 15 een laser-urethrotomie en 15 een Sachs-urethrotomie. Beide patiëntengroepen waren vergelijkbaar qua leeftijd, lengte, aantal en lokalisatie van de stricturen. Gelet werd op opnameduur, complicaties, duur van de postoperatieve catheterisatie, duur van de follow-up-periode alsmede het aantal recidieven.

Resultaten

De opnameduur in de laser-…

Auteursinformatie

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Assistenten Heelkundige Specialismen, pa Academisch Ziekenhuis, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht.

R.M.P.H.Crolla, secretaris organiserend comité 5e Symposium Experimenteel Onderzoek Heelkundige Specialismen.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties