Stichting Historia Medicinae

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1887-8

26e medisch-historische dag gehouden op 9 mei 1987 in het Medisch-Encyclopedisch Instituut der Vrije Universiteit te Amsterdam

M.J.van Lieburg (Amsterdam), Medische promoties in de 19e eeuw

Als onderdeel van de Landelijke Cursus Geschiedenis der Geneeskunde 1985-1986 werden 7 werkcolleges gehouden over het thema ‘Medische promoties in de 19e eeuw’. Door de deelnemers werd een bepaald onderwerp gekozen om dit aan de hand van de beschikbare proefschriften verder te bestuderen.

Een overzicht wordt gegeven van het promoveren in de geneeskunde gedurende de 19e eeuw; in het bijzonder wordt door de spreker aangegeven het aantal promovendi, verdeeld over de verschillende universiteiten in…

Auteursinformatie

Stichting Historia Medicinae, pa Van der Dussenweg 14, 2614 XE Delft.

Dr.H.L.Houtzager, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties