Stichting Hippocrates Studiefonds

M.W. Kalf
E. Briët
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:2327

De Stichting Hippocrates Studiefonds maakt bekend dat zij in 1988 één of meer prijzen zal toekennen voor medisch wetenschappelijk onderzoek dat verricht is door medische studenten die in 1987 hun doctoraal examen hebben afgelegd. De beoordeling zal plaatsvinden op basis van het schriftelijk verslag over het verrichte onderzoek. Hierbij zal het College van Regenten o.a. letten op: de vorm van het verslag, de aard van de methoden die bij het onderzoek zijn toegepast en op de kwaliteit van het verrichte werk. De prijzen bestaan uit een oorkonde en een geldbedrag. De prijzen zullen alleen worden toegekend indien het College van…

Jaarverbetering
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties