Stichting Het Eijkman Medaillefonds

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2092

Deze stichting heeft ten doel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de tropische geneeskunde te bevorderen door het toekennen van een medaille aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de tropische geneeskunde in de meest uitgebreide zin. Het bestuur nodigt een ieder uit kandidaten voor toekenning van een medaille aan te melden.

Voordrachten van kandidaten afkomstig uit Nederlandstalig gebied dan wel daar nauw mee verbonden, kunnen, vergezeld van een korte argumentatie, een curriculum vitae en een lijst met de publikaties van de kandidaat, worden gestuurd naar: dr.H.R.Folmer, secretaris-penningmeester, Stichting Het Eijkman Medaillefonds, Koninklijk Instituut voor de Tropen, Mauritskade 63…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties