Sterke reactie op difterie-kinkhoestvaccin

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1962;106:2442