Is sterke maagzuurremming zinvol bij de behandeling van het ulcus pepticum?

Klinische praktijk
J.W. de Bruijne
C.B.H.W. Lamers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:657-62

Zie ook de artikelen op bl. 653 en 662.

Maagzuur is een belangrijke factor bij het ontstaan van een ulcus duodeni. Door remming van de maagzuurproduktie geneest een groot deel van de patiënten met deze aandoening. Bij een ulcus ventriculi is de invloed van maagzuur minder duidelijk. Toch kan ook dit ulcus door maagzuurremming bij veel patiënten worden genezen. De behandeling van een ulcus ventriculi duurt gewoonlijk wel langer dan die van een ulcus duodeni.12

Geneesmiddelen die de maagzuurproduktie kunnen verminderen, zijn de antacida, die het zuur in de maag neutraliseren, en geneesmiddelen die de zuurproduktie van de pariëtale cel verminderen, zoals anticholinergica, prostaglandine-analogen, H2-receptorantagonisten en HK-ATPaseremmers. HK-ATPaseremmers blokkeren selectief het enzym HK-ATPase in de secretoire membraan van de maagzuur producerende cel ongeacht de wijze van stimulering.3 Dit enzym vormt de laatste en gemeenschappelijke stap in de produktie…

Auteursinformatie

Slotervaartziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Louwesweg 6, 1066 EC Amsterdam.

Mw.J.W.de Bruijne, assistent-geneeskundige.

Academisch Ziekenhuis, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Leiden.

Prof.dr.C.B.H.W.Lamers, gastro-enteroloog.

Contact mw.J.W.de Bruijne

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties