Sterftetabel in rangorde van de voornaamste steden des lands

Onderzoek
Ali Cohen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1880;24:31-2