Statinen: mogelijk meer dan alleen verandering van de lipideconcentratie

F.L.J. Visseren
P.J. Lansberg
D.W. Erkelens
J.J.P. Kastelein
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:316-21
Abstract

Samenvatting

- In klinisch onderzoek is aangetoond dat medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie met statinen, 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coënzym-A(HMG-CoA)-reductaseremmers, sterfte en ziekte door cardiovasculaire aandoeningen reduceert. Deze reductie kan niet worden verklaard door alleen het verlagen van de serumcholesterolconcentratie.

- Behoudens cholesterolverlaging hebben statinen mogelijk ook effecten op de vaatwand die direct kunnen bijdragen aan reductie van vasculaire incidenten: (a) een gunstige invloed op endotheeldisfunctie via stimulering van stikstofoxidesynthetase; (b) stabilisering van plaques door minder instroom van macrofagen in de vaatwand en een afname van de productie van matrixmetalloproteïnasen, die de bindweefselbedekking van de plaque kunnen aantasten; (c) remming van de initiatie en progressie van atherosclerose door vermindering van leukocytenadhesie aan de vaatwand; (d) verminderde trombusvorming door vergroting van de fibrinolytische capaciteit en remming van weefselfactorexpressie op macrofagen.

- Al deze van cholesterolconcentratiedaling onafhankelijke effecten van statinen zouden een bijdrage kunnen leveren aan primaire en secundaire preventie van vasculaire incidenten.

- Deze effecten zijn gebleken uit in-vitro-onderzoek en dierexperimenten. De klinische relevantie is vooralsnog onduidelijk.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Afd. Inwendige en Vasculaire Geneeskunde: dr.F.L.J.Visseren en prof. dr.D.W.Erkelens, internisten.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Afd. Inwendige Geneeskunde: dr.P.J.Lansberg, arts-lipidoloog; dr. J.J.P.Kastelein, internist.

Contact dr.F.L.J.Visseren

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties