Statinen en cerebrovasculaire accidenten

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1872

Blauw et al. hebben een meta-analyse uitgevoerd van alle dubbelblinde en gerandomiseerde onderzoeken waarbij de werkzaamheid van cholesterolsyntheseremmers (‘statinen’) vergeleken werd met die van placebo. Daarbij vonden zij dat behandeling met een statine een vermindering van het aantal cerebrovasculaire accidenten gaf van 31 ten opzichte van placebo (‘odds’-ratio 0,69; 95-betrouwbaarheidsinterval…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties