Standaardisering van grootheden en eenheden in de klinische chemie

Klinische praktijk
Blijenberg, B.G. en Leijnse, B.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1968;112:1901-4