Stadiëring van het non-Hodgkin-lymfoom: resultaten bij 221 patiënten

Onderzoek
G.J. Ossenkoppele
P.C. Huijgens
M.M.A.C. Langenhuijsen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1016-9
Abstract

Samenvatting

De resultaten van stadiëring bij 221 patiënten met non-Hodgkin-lymfoom werden door middel van retrospectief onderzoek beschreven en vergeleken met de literatuur. Van de onderzochte patiënten bevond 42 zich in stadium I en II. Primaire KNO-lokalisatie was aanwezig bij 29 der patiënten. Afwijkingen op de thoraxfoto werden bij 25 gevonden, intra-abdominale lymfoomlokalisaties, aangetoond door middel van computertomografie of lymfangiografie, waren aanwezig bij 62 van de 163 aldus onderzochte patiënten (38). Het resultaat van beenmergonderzoek was bij 29 der patiënten positief. Het leverbiopt dat bij 80 patiënten werd genomen, was maar bij 1 patiënt positief. Gezien deze geringe opbrengst en het ontbreken van therapeutische consequenties wordt leverbiopsie thans niet meer door ons verricht in het kader van de stadiëring.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis der Vrije Universiteit, afd. Hematologie, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

G.J.Ossenkoppele, P.C.Huijgens en prof.dr.M.M.A.C.Langenhuijsen, internisten.

Contact G.J.Ossenkoppele

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties