Spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen op volksgeloof berustend

Media
Cock, A. de
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1923;67:482-3