Spookschrijvers verkopen hormoontherapie

Spookschrijvers verkopen hormoontherapie
Esther van Osselen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:C687

De Amerikaanse claimcultuur biedt een bijzonder inkijkje in de marketing van postmenopauzale hormoontherapie door het farmaceutische bedrijf Wyeth. Door een groepsaanklacht van 14.000 vrouwen die tijdens of na gebruik van het preparaat Prempro borstkanker ontwikkelden, zijn 1500 interne bedrijfsdocumenten boven tafel gekomen. Een interventie van The New York Times en…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Jan Willem
de Heer

Pfizer wil graag reageren op het artikel “Spookschrijvers verkopen hormoontherapie” zoals op 29 september 2010 is verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (op 26 januari 2009 heeft Pfizer Inc aangekondigd dat Wyeth en Pfizer voortaan samen zullen gaan en per 1 juni 2010 is ook de Nederlandse integratie een feit).

 

In het artikel wordt ingegaan op een recente publicatie in Public Library of Science (PloS) getiteld: "The Haunting of Medical Journals: How Ghostwriting sold HRT." 

 

De auteur van dit artikel, Dr. Adriane Fugh-Berman, is een betaalde getuige-deskundige voor de eisers in hormoontherapie-geschillen, en zelfs met haar kritische perspectief, kon ze niet aantonen dat ook maar één van de peer reviewed artikelen onjuistheden bevatte, of dat de auteurs de controle over hun werk afgestaan hebben. Het PLoS artikel betreedt geen nieuw terrein en laat na de belangrijke wijzigingen te erkennen in het beleid dat door Pfizer en andere bedrijven is ondernomen om openbaarmaking in verband met de medische literatuur te helpen versterken.

 

Het allerbelangrijkste is dat dit artikel volledig - en gemakshalve - voorbij gaat aan het feit dat de gepubliceerde manuscripten door externe deskundigen (namens de medische tijdschriften die hen gepubliceerd hebben) werden onderworpen aan strenge peer review, en dat hun integriteit en wetenschappelijke nauwkeurigheid zelfs is erkend door meerdere rechtbanken.

 

Pfizer heeft een publiek beschikbaar beleid betreffende auteurschap wat er onder andere voor zorgt dat de vermelde auteurs van elk artikel, over het algemeen de hoofdonderzoekers, de exclusieve supervisie hebben bij de voorbereiding van artikelen over door Pfizer gesponsorde studies. Voor artikelen waarbij Pfizer is betrokken, wordt van de auteurs vereist om de bijdragen van niet-auteurs die geholpen hebben bij de voorbereiding van artikelen kenbaar te maken.

 

Als bedrijf dat op wetenschap berust, stelt Pfizer het grootste belang bij de integriteit van wetenschappelijk onderzoek en bij het auteurschap van de medische literatuur. Bedrijven die zich toeleggen op het schrijven van medische artikelen ondersteunden auteurs enkel bij het opstellen van manuscripten en de auteurs zelf hadden de totale controle over de inhoud van deze artikelen, die altijd waren gebaseerd op gedegen wetenschap.

 

In 2006 heeft Wyeth een beleid geadopteerd dat het de auteurs verplichtte vroegtijdig in het proces van de publicatie betrokken te zijn en dat eventuele financiële steun van Wyeth, of bijdragen van medische schrijvers, worden erkend in de gepubliceerde tekst.

 

Jan Willem de Heer

Communications Manager

Pfizer bv

Martine
van Eijk

Gezonde scepsis is blij dat Pfizer hier zo serieus op reageert. Inmiddels zijn de regels behoorlijk aangescherpt, gelukkig. De feiten die naar boven kwamen door grote rechtzaken gaan inderdaad over 6- 10 jaar geleden, of nog langer. Zolang duurt het soms om dit soort zaken boven tafel te krijgen. Helaas blijkt nu duidelijk dat de bijwerkingen van HT systematisch zijn onderschat en de positieve effecten zeer uitgebreid gecommuniceerd. Ghostwriting was slechts een onderdeel hiervan. Wij kijken uit naar 2016-2020. Misschien dat er dan geen nieuwe feiten meer boven tafel hoeven te komen. Daar gaat het uiteindelijk om; goede communicatie over de werking en bijwerkingen van medicijnen. 
 

Martine van Eijk

Gezonde scepsis www.gezondescepsis.nl