Spierarbeid en B-vitamines

Onderzoek
Ringer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1947;91:867