Sms-berichten verkleinen soa-risico niet

Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5297

Jongvolwassenen die gedurende een jaar regelmatig via sms adviezen kregen over het voorkómen van soa’s bleken uiteindelijk iets vaker chlamydia of gonorroe op te lopen dan mensen in de controlegroep. Britse onderzoekers plaatsen daarom vraagtekens bij het geloof in de alomvattende kracht van e-health. Ze adviseren om de effectiviteit van…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health
Dit artikel wordt besproken inSchermtijd bij jongeren en psychische gezondheid vluchtelingen

Gerelateerde artikelen

Reacties