Slechtere prognose vrouwen bij hartinfarct waarschijnlijk veroorzaakt door hogere leeftijd

Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:C2459

Vrouwen die een myocardinfarct met ST-elevatie (STEMI) krijgen hebben een hogere mortaliteit dan mannen. Uit een Nederlandse meta-analyse van Manon van der Meer (UMC Utrecht) en collega's blijkt dat de dames in de onderzochte studies gemiddeld 7 jaar ouder waren dan de heren, wat correspondeert met een ongunstiger risicoprofiel (…

Ook interessant

Reacties