Slecht gedefinieerde doodsoorzaken en de betrouwbaarheid van sterftestatistieken; geografische verdeling van multipele sclerose

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1966;110:850-1