Skin test and RAST procedures in the standardization of allergenic extracts.

Media
P.H. Dieges
J.G.R. de Monchy
W.G. van Ketel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:838

Skin test and RAST procedures in the standardization of allergenic extracts. Proceedings of a symposium held at University Hospital Dijkzigt, Rotterdam, November 16, 1985. Onder redactie van P.H.Dieges en J.G.R.de Monchy. 129 bl., fig., tabellen. Academisch Ziekenhuis Dijkzigt, afd. Allergologie, Rotterdam 1987. Ingen. (gratis te verkrijgen via de eerste redacteur)…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties