Silhouet van de interne geneeskunde.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1714

Silhouet van de interne geneeskunde. Onder redactie van M.Plooij, A.Nommensen-Waalewijn en J.Smit. 3e, herziene druk. 666 bl., fig., tabellen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1991. ISBN 90-6016-861-5. Prijs: ingen. ƒ 83,50.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties