Sialometrie en sialochemische bepalingen voor de diagnostiek van het syndroom van Sjögren

Onderzoek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:736

Bij 120 patiënten die verwezen werden omdat bij hen het syndroom van Sjögren vermoed werd, vonden Kalk et al. dat de betrouwbaarste methode om dit syndroom te diagnosticeren bestond uit de meting van de stroomsnelheid (na stimulatie) van de speekselvloed afkomstig van de glandula submandibularis en de glandula sublingualis in…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties