Selected mycotoxins: ochratoxins, trichothecenes, ergot.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:682

Selected mycotoxins: ochratoxins, trichothecenes, ergot. (Environmental health criteria 105.) 263 bl., fig., tabellen. World Health Organization, Genève 1990 (voor Nederland: InOrpublikaties, Lochem). ISBN 92-4-157105-5. Prijs: ingen. Zw.fr. 29,-.

Ook interessant

Reacties