Seksuologieprijs 1997

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1519

De commissie ‘Seksuologie in de huisartspraktijk’ maakt bekend dat zij die zich willen oriënteren op of meedingen naar de Seksuologieprijs 1997, nu reeds een samenvatting van hun referaat kunnen inzenden naar het bureau van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De commissie bestaat uit huisartsen uit de kring van het NHG en de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie. Ze heeft ten doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en studie van de seksuologie in de huisartspraktijk, in het bijzonder het stimuleren van vernieuwingen van praktisch toepasbare hulpverleningsmethoden, alsmede het implementeren van de resultaten.

Nadere inlichtingen verstrekken: mw.J.Bladt, Postbus 3231, 3502 GE Utrecht; tel…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties