Sekse, gender en gezondheid; ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek

Perspectief
A.L.M. Lagro-Janssen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:374-8
Abstract

Samenvatting

De feministische vrouwenbeweging streefde vanaf het begin naar een betere gezondheidszorg voor vrouwen. De academische discipline ‘Vrouwenstudies medische wetenschappen’, ontstaan in de jaren tachtig van de vorige eeuw, ondersteunde dit streven. Belangrijke aandachtspunten van deze nieuwe discipline waren aanvankelijk de autonomie van de (vrouwelijke) patiënt, het belang van de psychosociale context van klachten en het ontmedicaliseren van klachten van vrouwen. Het onderzoek richt zich nu naast de reproductieve gezondheid op de gezondheid van vrouwen gedurende het hele leven. Daarnaast heeft het onderzoeksterrein zich ontwikkeld van vrouwengezondheid naar gender in relatie tot gezondheid, waarbij expliciet mannen en de sociale constructie van mannelijkheid worden inbegrepen. De psychosociale context van gendergerelateerde klachten is belangrijk. Het begrip ‘gender’ maakte vervolgens plaats voor het begrip ‘diversiteit’, waardoor beter gestalte kan worden gegeven aan de kritiek op de in de geneeskunde vigerende aannamen van neutraliteit en universaliteit. Toekomstig onderzoek dient interdisciplinair te zijn, met expliciete aandacht voor man-vrouwverschillen en de psychosociale context.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:374-8

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Huisartsgeneeskunde, onderafd. Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, HAG-229, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Contact Mw.prof.dr.A.L.M.Lagro-Janssen, huisarts en hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen (a.lagro-janssen@hag.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties