Seks, vooral indien slechts incidenteel, verhoogt het risico op hartinfarct en plotseling overlijden
Open

In het kort
06-05-2011
Yvo Smulders

Waarom dit onderzoek?

Wie kent niet de verhalen van mensen (vooral mannen) die tijdens of kort na de coïtus een hartinfarct krijgen of plotseling overlijden?

Onderzoeksvraag

Wat is het effect van episodische lichamelijke activiteit, waaronder seksuele activiteit, op het optreden van acute cardiale gebeurtenissen?

Hoe werd dit onderzocht?

De auteurs verrichtten een meta-analyse van ...