Scripta medico-philosophica.

Media
W.J.M. Dekkers
C.W. Kramers
H.M.A. Struyker Boudier
P.J. Thung
E. van Leeuwen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:790

Scripta medico-philosophica. Schrift 4. Onder redactie van W.J.M.Dekkers, C.W.Kramers, H.M.A.Struyker Boudier en P.J.Thung. 54 bl. Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde Kerckebosch bv, Zeist 1987. Prijs: ingen. ƒ 14,90.

Deze aflevering bevat drie bijdragen die zijn gebaseerd op voordrachten, gehouden voor de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde. De eerste twee behandelen wetenschapsfilosofische…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties