The science of the placebo.

Media
H.A. Guess
A. Kleinman
J.W. Kusek
L.W. Engel
A.J.M. de Craen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1197-8

The science of the placebo. Toward an interdisciplinary research agenda. Onder redactie van H.A.Guess, A.Kleinman, J.W.Kusek en L.W.Engel. 332 bl., fig., tabellen. BMJ Books, Londen 2002. ISBN 0-7279-1594-0. Prijs: ingen. € 30,46.

Het boek The science of the placebo is het resultaat van een driedaagse conferentie die in november 2000 werd…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties