Schijndood: een curiositeit?

Bent, M.J. van den
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1983;127:2301-4