Sandoz-prijs voor neuro-endocrinologie 1992

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:45

Deze onderscheiding is een aanmoedigingsprijs en bekroont het beste proefschrift dat op het gebied van de neuro-endocrinologie is verschenen. Aan de onderscheiding is een bedrag van ƒ 5.000,- verbonden.

Mededinging naar de prijs is mogelijk op voordracht of op eigen initiatief en staat open voor onderzoekers die zijn gepromoveerd op een neuro-endocrinologisch onderwerp. De prijs is beschikbaar gesteld door de Sandoz Research Stichting en wordt toegekend door een jury, ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie.

Gegadigden dienen vóór 1 februari 1992 het proefschrift, een lijst van aan het promotie-onderzoek gerelateerde publikaties en hun curriculum vitae toe te…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties