Samenvatting van de NHG-standaard ‘Maagklachten’

Klinische praktijk
Egbert de Jongh
Mattijs E. Numans
Niek J. de Wit
Corien G. Heemstra-Borst
Roeland M.M. Geijer
Jako S. Burgers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6101
Abstract

Samenvatting

  • De NHG-standaard ‘Maagklachten’ geeft huisartsen richtlijnen voor het beleid bij maagklachten bij volwassenen, en richtlijnen om onnodig chronisch gebruik van maagzuurremmende medicatie te voorkómen en voor preventie van maagcomplicaties bij het gebruik van NSAID’s, inclusief laaggedoseerde acetylsalicylzuurderivaten.

  • Bij een eerste episode van maagklachten wordt geen onderscheid gemaakt tussen reflux- en ulcusklachten, omdat het beleid hetzelfde is: begin met een antacidum, bij onvoldoende effect gevolgd door een H2-receptorantagonist en daarna door een protonpompremmer (PPI).

  • Verricht bij alle patiënten met persisterende of recidiverende klachten Helicobacter pylori(H.p.)- diagnostiek, bij voorkeur met een monoklonale fecestest.

  • Wees terughoudend met gastroscopie bij een H.p.-negatieve patiënt

  • Chronisch PPI-gebruik komt voor bij 7% van de bevolking en is geassocieerd met infecties en osteoporose. Afbouwen van chronisch PPI-gebruik zonder goede indicatie blijkt bij 70% van de patiënten mogelijk.

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht.

Drs. E. de Jongh, arts; dr. R.M.M. Geijer en dr. J.S. Burgers, huisartsen.

UMCU, Juliuscentrum, Utrecht

Prof.dr. M.E. Numans, huisarts (tevens: VUmc, Amsterdam); prof.dr. N.J. de Wit, huisarts.

Gezondheidscentrum De Ligt, Heemstra en Horstman, Veldhoven.

Drs. C.G. Heemstra-Borst, huisarts.

Contact drs. E. de Jongh (egbert.dejongh@nhg.org)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: een formulier met belangenverklaring is beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6101; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 7 februari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Egbert de Jongh ICMJE-formulier
Mattijs E. Numans ICMJE-formulier
Niek J. de Wit ICMJE-formulier
Corien G. Heemstra-Borst ICMJE-formulier
Roeland M.M. Geijer ICMJE-formulier
Jako S. Burgers ICMJE-formulier
Eerst de pH of eerst de Hp?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties