Salmonella-verontreiniging van plantaardige grondstoffen voor voedingsmiddelen van mens en dier. Voorlopige mededeling

Onderzoek
Huisman, J. en Daniëls-Bosman, M.S.M.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1962;106:368-71