‘Rural’

Thomas de Korte
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:B1200

Thomas de Korte doet coschappen in Zuid-Amerika. Hij is speciaal geïnteresseerd in de verhouding tussen private en publieke gezondheidszorg. Hij schrijft er 4 weekboeken over. (t.de.korte@gmail.com).

Tijdens mijn coschappen in Colombia stond de voorbereiding op het ‘rural’ centraal. Het was een magisch en abstract woord dat door specialisten en assistenten werd gebruikt als coassistenten bepaalde zaken fout deden of niet wisten. ‘Hoe ga je dit tijdens je rural oplossen?’ Of: ‘Nu kan je het nog vragen, straks moet je het alleen doen,’ hoorde ik regelmatig tijdens mijn coschappen. Het ruralis een sociale dienstplicht waarbij de net afgestudeerde arts gedurende het zevende jaar van zijn studie naar soms extreem afgelegen gebieden wordt gezonden om de tekorten in de publieke gezondheidszorg op te vangen. Ze staan er in…

Speerpuntzorg

Ook interessant

Reacties