Routinematig weefselonderzoek na appendectomie niet nodig

Een verzameling preparaten.
Paul van der Valk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6771
Abstract

Elke verwijderde appendix moet onderzocht worden door een patholoog. Door dit onderzoek alleen bij geselecteerde patiënten uit te voeren wordt de werklast voor pathologen verlaagd, worden kosten bespaard en zijn minder heroperaties nodig. Hoe noodzakelijk is weefseldiagnostiek na een appendectomie?

Het is teleurstellend hoe weinig van ons medisch handelen echt evidencebased is. Dat geldt ook voor histopathologisch onderzoek, wat toch een cruciaal diagnosticum is. Het is dan ook goed om een artikel van Bastiaenen en collega’s te lezen, waarin kritisch gekeken wordt naar de noodzaak of het belang van een veelal routinematig verrichte handeling: het histopathologisch onderzoek van verwijderde appendices voor niet-oncologische vraagstellingen.1 Zeker als het zo’n zorgvuldig, goed doordacht en groot onderzoek betreft.

Deze studie is zeker niet de eerste over dit onderwerp. Er zijn veel artikelen verschenen over histologisch onderzoek van een variëteit van weefsels of afwijkingen. Daarvan wordt in sommigen juist bepleit om routinematig histologisch onderzoek te doen;2-4 in anderen wordt juist opgeroepen om het achterwege te laten, afhankelijk van het materiaal, de omstandigheden of bepaalde voorwaarden.4-7 Het onderzoek van Bastiaenen en collega’s heeft als pluspunten dat het een groot aantal casus betreft die…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Pathologie, Amsterdam: prof.dr. P. van der Valk, klinisch patholoog.

Contact P. van der Valk (p.vandervalk@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Paul van der Valk ICMJE-formulier
Selectief histopathologisch onderzoek na appendectomie
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Gezonde Zorg

Gerelateerde artikelen

Reacties