Rosiglitazon: niet méér cardiovasculaire sterfte

Opinie
Ingrid M. Jazet
A. Edo Meinders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A942
Abstract

Rosiglitazon en pioglitazon behoren tot de thiazolidinedionen (TZD’s) en zijn geregistreerd voor de behandeling van diabetes mellitus type 2 (DM2). TZD’s stimuleren kernreceptoren. Dit heeft vanaf het begin bezorgdheid opgeroepen ten aanzien van eventuele langetermijncomplicaties, zoals kanker. Echter, de klinisch relevante bijwerkingen tot nu toe zijn gewichtstoename en vochtretentie, hartfalen en botfracturen. Rosiglitazon ligt daarnaast onder vuur vanwege een mogelijk verhoogd risico op myocardinfarct zoals aangetoond in 2 meta-analyses en 1 analyse van de producent zelf (www.gsk-clinicalstudyregister.com/files/pdf/24040.pdf).1,2 Er was nogal wat commentaar op de meta-analyses: die zouden gaan over veel kleine, kortlopende studies, niet opgezet om cardiovasculair risico te onderzoeken, doch desalniettemin resulteerde dit in een zogenaamde ‘black box warning’ (een waarschuwing voor mogelijk ernstige bijwerkingen) van de Food and Drug Administration (FDA) voor het eventueel optreden van hartinfarcten en werd het gebruik van rosiglitazon ontraden in het behandelalgoritme voor DM2 zoals opgesteld door de American Diabetes…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Endocrinologie en Metabolisme/Algemene Interne Geneeskunde, Leiden.

Dr. I.M. Jazet, prof.dr. A.E. Meinders, internisten,

Contact Dr. I.M. Jazet (i.m.jazet@lumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: I.M. Jazet heeft deelgenomen aan Nationale Adviesraadbijeenkomsten voor diabetes mellitus type 2 van GlaxoSmithKline en aan regionale denktankavonden van Lilly, en voor beide firma’s voordrachten over thiazolidinedionderivaten gehouden. Financiële ondersteuning: geen.
Aanvaard op 7 oktober 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties