Rosacea anno 2001
Open

Stand van zaken
16-09-2001
M.R.T.M. Thissen en H.A.M. Neumann

- Rosacea is een chronische aandoening van de gelaatshuid, bestaande uit gefaseerd optredend erytheem en teleangiëctasieën, waarin later papels en papulopustels ontstaan.

- De aandoening wordt vooral gezien bij vrouwen met een leeftijd tussen 30 en 50 jaar.

- De pathogenese is niet geheel opgehelderd.

- Als eindstadium kan een rhinophyma of een persisterend lymfoedeem ontstaan.

- Rosacea kan moeilijk te onderscheiden zijn van acne vulgaris, seborroïsch eczeem, dermatitis perioralis en lupus erythematosus.

- De voorkeursbehandeling bestaat uit lokaal of systemisch toegepaste antibiotica. In geval van resistentie tegen therapie kan isotretinoïne worden gegeven. De erythemateuze vorm van rosacea reageert goed op behandeling met een vasculaire laser.