Roken is een risicofactor voor diabetes mellitus type 2

Nieuws
K.M. Walvis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1611

Diabetes mellitus type 2 is één van de meest voorkomende chronische ziekten. Een causaal verband tussen roken en diabetes mellitus type 2 lijkt plausibel: ten gevolge van roken zijn er hogere bloedglucosespiegels na een orale glucosebelastingstest, er is meer centrale adipositas en er is een toename van vrije radicalen en…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties