Robel Michael, Tinka van Trier, Kim van den Hoek en Siger Numans

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:B1531

Robel Michael en Tinka van Trier zijn studenten geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en studeren over een paar maanden af. Kim van den Hoek studeert ook in Amsterdam, maar dan aan de VU. In november start zij met haar coschappen en houdt zich als studentassessor bezig met het geneeskunde onderwijsprogramma. Siger Numans studeerde tot mei dit jaar ook aan de VU en is recent begonnen als anios Interne Geneeskunde in het Amstelland. Samen hebben zij meegewerkt aan het themanummer Student&Co van het NTvG.

Wat wilt u worden?

De vroegere en huidige ambities blijken zeer gevarieerd. Zo heeft Michael zijn ambitie verlegd van profvoetballer naar KNO-arts en Numans blijkt met het verstrijken van de jaren toch liever huisarts te worden in plaats van vuilnisman. Van Trier zag zichzelf vroeger wel als ‘baby’tjes-uit-de-buik-haler’, maar richt zich nu meer op het worden van een betrokken arts, met aandacht voor de psychosociale context van patiënten. Van den Hoek overwoog op kinderleeftijd nog een carrière als juf, maar zou in de toekomst haar werk als arts graag combineren met het (vorm)geven van onderwijs.

Welke levende arts bewondert u het meest en waarom?

‘Op 14-jarige leeftijd ontmoette ik Catherine Hamlin, een Australische gynaecoloog die zich inmiddels al bijna 60 jaar in Ethiopië inzet voor de behandeling van vrouwen met obstetrische fistels, ‘ vertelt Michael. ‘Zij was toentertijd al in de tachtig en opereerde nog steeds wekelijks. Die ontmoeting heeft…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties