Risicofactoren voor diepe veneuze trombose van de bovenste extremiteiten

Nieuws
S. Zweegman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:2466

Bij 25 van de patiënten met diepe veneuze trombose (DVT van de bovenste extremiteiten is geen oorzaak aantoonbaar. Hoewel er een duidelijke samenhang bestaat tussen trombofilie (resistentie tegen geactiveerde proteïne C (APC-resistentie), deficiëntie van proteïne C, proteïne S en antitrombine III, antifosfolipide-antistoffen en hyperhomocysteïnemie) en DVT van de beenvaten, is…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties