Risico op trombose bij reactieve trombocytose

Stand van zaken
03-10-2018
Paul J. Hengeveld, Mette D. Hazenberg, Maarten H. Biezeveld en Martine F. Raphael

Samenvatting

Reactieve trombocytose (RT; trombocytengetal: > 450 x 109/l) betreft een door cytokines gestimuleerde toename van de trombocytenproductie in het beenmerg die secundair is aan een aandoening of situatie.

Hoewel RT veel voorkomt bij kinderen, is bij hen het risico op trombo-embolische complicaties nihil als zij geen andere risicofactoren voor trombose hebben.

In afwezigheid van andere risicofactoren voor trombose lijkt RT ook bij volwassenen niet te predisponeren voor trombo-embolische complicaties.

Patiënten met RT door een niet-myeloproliferatieve maligniteit hebben wel een verhoogd risico op trombo-embolische complicaties; mogelijk is bij hen antitrombotische profylaxe effectief, maar wetenschappelijk bewijs hiervoor ontbreekt.

Wij adviseren een afwachtend beleid bij kinderen en volwassenen met RT die geen andere risicofactoren voor trombose hebben, zelfs bij patiënten met extreme trombocytose (trombocytengetal: > 1000 x 109/l).

Wij adviseren om bij patiënten met RT die een verhoogd risico op trombo-embolische complicaties hebben het wel of niet voorschrijven van antitrombotische profylaxe af te stemmen op de individuele patiënt.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing