Risico op trombose bij reactieve trombocytose

Klinische praktijk
Paul J. Hengeveld
Mette D. Hazenberg
Maarten H. Biezeveld
Martine F. Raphael
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2697
Abstract

Samenvatting

Reactieve trombocytose (RT; trombocytengetal: > 450 x 109/l) betreft een door cytokines gestimuleerde toename van de trombocytenproductie in het beenmerg die secundair is aan een aandoening of situatie.

Hoewel RT veel voorkomt bij kinderen, is bij hen het risico op trombo-embolische complicaties nihil als zij geen andere risicofactoren voor trombose hebben.

In afwezigheid van andere risicofactoren voor trombose lijkt RT ook bij volwassenen niet te predisponeren voor trombo-embolische complicaties.

Patiënten met RT door een niet-myeloproliferatieve maligniteit hebben wel een verhoogd risico op trombo-embolische complicaties; mogelijk is bij hen antitrombotische profylaxe effectief, maar wetenschappelijk bewijs hiervoor ontbreekt.

Wij adviseren een afwachtend beleid bij kinderen en volwassenen met RT die geen andere risicofactoren voor trombose hebben, zelfs bij patiënten met extreme trombocytose (trombocytengetal: > 1000 x 109/l).

Wij adviseren om bij patiënten met RT die een verhoogd risico op trombo-embolische complicaties hebben het wel of niet voorschrijven van antitrombotische profylaxe af te stemmen op de individuele patiënt.

Auteursinformatie

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, afd. Kindergeneeskunde, Amsterdam: P.J. Hengeveld, coassistent; dr. M.H. Biezeveld, kinderarts; dr. M.F. Raphael, kinderarts-hematoloog/oncoloog (thans: Amsterdam UMC, locatie AMC-UvA). Amsterdam UMC, locatie AMC-UvA, afd. Hematologie: dr. M.D. Hazenberg, hematoloog.

Contact M.F. Raphael (m.f.raphael@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Paul J. Hengeveld ICMJE-formulier
Mette D. Hazenberg ICMJE-formulier
Maarten H. Biezeveld ICMJE-formulier
Martine F. Raphael ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties