Richtlijn lymfoedeem.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2040

Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Richtlijn lymfoedeem. 112 bl., fig., tabellen. Van Zuiden Communications, Alphen aan den Rijn 2002. ISBN 90-76906-52-1. Prijs: ingen. € 16,– (excl. administratie- en verzendkosten; te bestellen via internet: www.richtlijnonline.nl, of bij Van Zuiden Communications, Postbus 2122, 2400 CC Alphen aan den Rijn, of via de boekhandel).

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties