Review of medical microbiology

Media
P.R. Murray
K.S. Rosenthal
A.E. Muller
P.M. Oostvogel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1487

P.R.Murray en K.S.Rosenthal, Review of medical microbiology. 166 bl., fig. Elsevier Mosby, Philadelphia 2005. ISBN 0-323-03325-3. Prijs: ingen. € 33,87.

Review of medical microbiology heeft tot doel de kennis en het begrip van de klinische microbiologie te toetsen. Aan de hand van meerkeuzevragen komen de 4 klassieke deelgebieden van de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties