Resultaten van de arteriële coronaire bypass

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1883

De laatste jaren gaat men er steeds vaker toe over om bij een coronaire bypassoperatie (CABG) gebruik te maken van arteriële in plaats van veneuze transplantaten. Bergsma et al. beschrijven de langetermijnresulaten (mediane controleduur 7 jaar) van 256 patiënten die wegens een drietaksaandoening behandeld werden met een CABG waarbij gebruikgemaakt…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties