Respiratory physiology.

Media
J.B. West
H.Th.M. Folgering
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1500

Respiratory physiology. People and ideas. Onder redactie van J.B.West. (American Physiological Society People and Ideas series.) 431 bl., fig. Oxford University Press, New York 1996. ISBN 0-19-50808I-5. Prijs: geb. ƒ 206,05.

Dit boek behandelt een aantal onderwerpen uit de ademhalingsfysiologie en een aantal onderzoekers dat op dit gebied werkzaam is geweest…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties