Research in psychosomatic obstetrics and gynaecology.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:2194

Research in psychosomatic obstetrics and gynaecology. Proceedings of the 1. European symposium on psychosomatic obstetrics and gynaecology (Leuven, June 5th-8th 1985). Onder redactie van B.Leysen, P.Nijs en D.Richter. (Leuven monographs on sexuology, extra vol. 1986.) 295 bl., fig., tabellen. Acco, Leuven 1986. (voor Nederland: Acco, Amersfoort). Prijs: ingen. ƒ 53,-.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties