The reproductive system at a glance.

Media
L.J. Heffner
D.J. Schust
A. van Altena
D.D. M Braat
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:388

L.J.Heffner en D.J.Schust, The reproductive system at a glance. 2e druk. (The at a Glance Series.) 106 bl., fig., tabellen. Blackwell Publishing, Massachusetts 2006. ISBN 1-4051-2983-2. Prijs: ingen. € 28,98.

De ‘At a glance’-serie bestaat uit een reeks boeken waarin een beknopt en schematisch overzicht wordt gegeven van diverse ziektebeelden. Ze…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties