Remming van het angiotensine-converterend enzym bij HIV-glomerulopathie

Nieuws
A.J.M. Donker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:151

Bij HIV-1-geïnfecteerden kan zich een chronische glomerulopathie ontwikkelen die histologisch wordt gekenmerkt door focale (of globale) glomerulosclerose en klinisch door het nefrotisch syndroom en een zeer snelle achteruitgang van de nierfunctie. Remming van het angiotensine-converterend enzym (ACE) vermindert glomerulair eiwitverlies en zou daardoor de achteruitgang van de nierfunctie in gunstige…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties