Relatie tussen depressie en cardiovasculaire sterfte na een hartinfarct lijkt stabiel in de tijd

Onderzoek
M.P. van den Berg
M.W. Hengeveld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1341

Er is toenemend bewijs dat de prognose van patiënten met een hartinfarct samenhangt met het wel of niet hebben van een depressie. Het belang van een herhaalde screening op depressieve symptomen na een hartinfarct is echter niet onderzocht.

Lespérance et al. verrichtten een prospectieve studie van 5 jaar waarbij 896…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties