Relatie posttraumatische stress-stoornis en diabetes bij asielzoekers

Onderzoek
Mirjam Oosterwerff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4369

Waarom dit onderzoek?

Migratie vanuit minder ontwikkelde landen naar meer ontwikkelde landen leidt tot een verhoogde prevalentie en incidentie van diabetes mellitus type 2(DM2). De reden waarom dit zo is, blijft onopgehelderd. Eerder onderzoek suggereert dat een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) geassocieerd is met diabetes mellitus.

Onderzoeksvraag

Is PTSS geassocieerd met…

Auteursinformatie

Contact (m.oosterwerff@vumc.nl)

Ook interessant

Reacties