Rekenen met ontbrekende gegevens

Klinische praktijk
Ralph C.A. Rippe
Martin den Heijer
Saskia le Cessie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5539
Abstract

Samenvatting

  • Ontbrekende gegevens in medisch-wetenschappelijk onderzoek zijn soms onvermijdelijk.

  • Er zijn verschillende soorten ontbrekende gegevens: (a) ‘missing completely at random’; (b) ‘missing by design’; (c) ‘missing at random’ en (d) ‘missing not at random’.

  • Als men deelnemers met ontbrekende gegevens buiten de statistische analyses laat (‘complete case’-analyse), kan dit leiden tot vertekende onderzoeksresultaten en verlies van statistische ‘power’.

  • Imputatiemethoden kunnen worden toegepast om ontbrekende waarden te schatten; door meervoudig te imputeren wordt een goed beeld verkregen van de onnauwkeurigheid van de gereconstrueerde metingen.

  • De meest gangbare imputatiemethoden veronderstellen dat ontbrekende gegevens ‘missing at random’ zijn.

  • Imputatie levert een grote bijdrage aan de efficiëntie en de betrouwbaarheid van schattingen, omdat maximaal gebruik wordt gemaakt van de verzamelde data.

  • Imputatie is zeker niet bedoeld om de lage kwaliteit van data te ondervangen.

Auteursinformatie

LUMC, afd. Klinische Epidemiologie, Leiden.

Contact dr. S. le Cessie (cessie@lumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 2 januari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Ralph C.A. Rippe ICMJE-formulier
Martin den Heijer ICMJE-formulier
Saskia le Cessie ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Methodologie van onderzoek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties