Reisstipendia van de Sandoz Research Stichting

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1622

De Sandoz Research Stichting wil voor het jaar 1993 een aantal reisstipendia toekennen aan, bij voorkeur jonge, wetenschappelijke onderzoekers voor het bezoeken van buitenlandse congressen, workshops of symposia, alsmede voor het leggen van intercollegiale en interdisciplinaire contacten in buitenlandse onderzoekscentra. De stipendia zijn bestemd voor farmacologisch of farmacotherapeutisch onderzoek op het gebied van hart- en vaatziekten, de immunologie, de klinische oncologie en hemato-oncologie, en de dermatologie.

Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de Sandoz Research Stichting, Postbus 651, 5400 AR Uden; tel. 04132-82140. Aanmeldingen dienen vóór 8 oktober a.s. op het hiervoor genoemde adres te zijn ontvangen, waarna de beslissing van het…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties