Reisstipendia van de Sandoz Research Stichting

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:2453

De Sandoz Research Stichting kent voor de periode 1 april 1992 tot 31 maart 1993 een aantal reisstipendia toe aan bij voorkeur jonge wetenschappelijke onderzoekers voor het bezoeken van buitenlandse congressen, workshops en symposia, alsmede voor het leggen van intercollegiale en interdisciplinaire contacten in buitenlandse onderzoekscentra. De stipendia zijn bestemd voor farmacologisch of farmacotherapeutisch onderzoek op het gebied van (1) hart- en vaatziekten, (2) immunologie, (3) klinische oncologie en hemato-oncologie of (4) dermatologie.

Aanmeldingen dienen vóór 8 februari 1992 te zijn ontvangen. De beslissing van het stichtingsbestuur wordt vóór 15 maart 1992 aan de betrokkene medegedeeld. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties